Charytatywnie

Działamy na rzecz innych!

Zysk z wydarzenia Carera Race pozwala na organizację wsparcia dla podopiecznych z domów dziecka. Nie jest to tylko jednorazowa rzeczowa pomoc ale również organizacja edukacyjnych wyjazdów pozwalających na lepszy start w dorosłe życie.